Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Poszukiwanie motywacji do założenia małego biznesu

Pani Anna Szulc i jej mąż Piotr mieszkają w dużym, siedmiopokojowym domu na wsi i posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni trzydziestu hektarów (w tym trochę łąk i lasu). Jest ono ładnie położone, około dwóch kilometrów od jeziora, gdzie znajduje się pomost dla wędkarzy. Piotr ma stado krów i oprócz tego prowadzi zlewnię mleka. Jest człowiekiem spokojnym, lubi zajmować się stadem, a jego hobby to rzeźbienie w drewnie.

Anna świetnie gotuje i opiekuje się dwiema córkami w wieku trzech i pięciu lat. Pomaga jej w tym matka Piotra, która mieszka niedaleko. Hobby Anny to konie, ale na razie nie kupiła własnego i czasami wypożycza od sąsiadów. Trzyma dwa psy i kucyka dla dzieci. Gospodarstwo położone jest w malowniczej dolinie, jednak dojazd od głównej drogi jest utrudniony.

Anna i Piotr rozważają uzyskanie dodatkowego dochodu z turystyki. W związku z tym analizują wszystkie za i przeciw. Konkretnie interesuje ich oferowanie noclegów w pokojach z wyżywieniem, chociaż układ i liczba pomieszczeń pozwalają na utworzenie mieszkania wczasowego. Oto rezultaty ich analizy.Szulcowie muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań: czy prowadzić usługi z wyżywieniem, czy bez, jak to wpłynie na sytuację gospodarstwa i rodziny, czy warto przebudowywać pomieszczenia na mieszkanie, czy odłożyć to na później i zacząć od gotowych pokoi, czy uda się zaangażować sąsiadów do usług towarzyszących — to tylko niektóre z problemów, jakie trzeba będzie rozstrzygnąć.

Zadanie

Będąc na miejscu Szulców przeprowadźcie dyskusję, czy warto podejmować biznes i co ewentualnie trzeba byłoby zmienić. Jaka będzie Wasza decyzja?

Ćwiczenie 2. Określenie zapotrzebowania gości na usługi agroturystyczne

Przyjmijmy, że podjęliście decyzję o założeniu nowego biznesu agroturystycznego. Chcecie w sezonie wynajmować 4 pokoje dwuosobowe i oferować całodzienne wyżywienie. Teraz musicie oszacować jakie byłoby zapotrzebowanie na Wasze usługi.

Sprawdzenie wykorzystania potencjału w obiektach w Waszej okolicy lub podobnej (badanie telefoniczne plus tajemniczy klient) Analiza wykazała, że poziom wykorzystania potencjału gospodarstw agroturystycznych zależy od czasu ich funkcjonowania oraz od atrakcyjności położenia. Czas funkcjonowania sprzyja wytworzeniu grupy lojalnych klientów, natomiast atrakcyjność bezpośrednio wpływa na decyzję o pobycie. Oczywiście niższa atrakcyjność można kompensować niższa ceną. Jednakże, jeżeli atrakcyjność położenia agroturystyki jest znacząco niższa to bardzo wpływa to na wykorzystanie potencjału (zajętość pokoi). Szulcowie doszli do wniosku, ze mogą liczyć przynajmniej na 70% obłożenia pokoi w sezonie i 20% poza sezonem, pod warunkiem dobrej promocji.

Ćwiczenie 3. Kalkulowanie opłacalności biznesu w oparciu o przygotowaną charakterystykę biznesu

Charakterystyka planowanego biznesu

Posiadane zasoby

Elementy oferty dla klientów – sezon, poza sezonem obniżka ceny podstawowej noclegu do 7 euro Ceny sformułowano na zasadach porównywalnych do podobnych biznesów agroturystycznych. Pakiety stanowią inwencję Szulców.

Segmenty klientów

Zadanie

Przeanalizujcie segmenty z punktu widzenia specyfiki miejscowej. Sporządźcie plan finansowy.

Plan finansowy

Zadanie

  1. w oparciu o dane na temat możliwości wykorzystania potencjału, poziomu cen – sporządźcie plan przychodów.
  2. w oparciu o poziomy kosztów funkcjonujących w Waszej okolicy sporządźcie plan kosztów (w tym jednorazowej renowacji i adaptacji, której kosztami obciążcie rozrachunek w 1/3 – przyjmijcie 3 lata amortyzacji), uwzględnijcie też koszty z kolejnego punktu – działania promocyjne.
  3. rozliczcie zysk i sprawdźcie czy się Wam ten biznes opłaci.