Pomorska Droga św. Jakuba

Pomorska Droga św. Jakuba

RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego
na obszarze Południowego Bałtyku

Strona projektu w języju Polskim Project site in English

Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Aktualności
RSS
Zapisz jako PDF
Zmień rozmiar tekstu

Badacze na Pomorskiej Drodze św. Jakuba

Czwartek, 28 sierpnia 2014
Pomorska Droga św. Jakuba

Szanowni Państwo Na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego firma AGROTEC POLSKA prowadzi badanie ewaluacyjne pn. „Analiza i ocena osiągniętych efektów projektu p.n. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” zrealizowanego w latach 2011-2013 oraz określenie kierunków i możliwości zintegrowania działań dla zachowania jego trwałości i rozwoju na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także możliwości wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020”.

Głównym celem badania jest analiza i ocena tego co w ramach projektu zostało osiągnięte, a także określenie kierunków rozwoju  nowego w naszym regionie, ale uznanego w Europie produktu turystycznego wraz ze wskazaniem mozliwych źródeł finansowania tych przedsięwzięć.

Jedną z metod badawczych jest BLOG BADANIA dostępny pod adresem: http://www.agrotec.pl/pomorska_droga_sw_Jakuba/

Sukcesywnie będą na nim publikowane wyniki badań oraz propozycje wniosków i rekomendacji.
Bardzo ważną częścią bloga są pytania do czytelników, ankiety, sondaże, wypowiedzi ważniejszych interesariuszy itp.  

Blog pozwoli na wymianę informacji i dyskusję w szerokim kręgu wszystkich tych, od których zależy funkcjonowanie i możliwości rozwoju szlaku  (turyści, punkty informacji turystycznej, mieszkańcy, usługodawcy, partnerzy projektu,jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne,  uczelnie, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, media i wszyscy zainteresowani tematyką).

W związku z powyższym kierujemy do Państwa prosbę o aktywne włączenie się w komentowanie treści zamieszczanych na stronie. Każda informacjia, uwaga, komentarz są dla nas bardzo cenne, ponieważ pozwolą na wypracowanie rozwiązań, które będą najbardziej spójne z mozliwościami i oczekiwaniami poszczególnych grup.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. W razie pytań prosimy o kontakt

Biuro Projektu:
Ul. Dzika 19/23 lokal nr 55
00-172 Warszawa
tel.: + 48 22 403-80-26
fax: + 48 22 403-80-25
e-mail: agrotec@agrotec.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Mapy
Kurs e-learningowy
Pogoda
Gry i zabawy
Agencja Reklamowa MiroArt Strony www Słupsk
Loading..
użytkowników online: