Pomorska Droga św. Jakuba

Pomorska Droga św. Jakuba

RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego
na obszarze Południowego Bałtyku

Strona projektu w języju Polskim Project site in English

Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Aktualności
RSS
Zapisz jako PDF
Zmień rozmiar tekstu

Kalejne spotkanie Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba

Środa, 29 listopada 2017
Pomorska Droga św. Jakuba

23 listopada w Sali Rajców lęborskiego ratusza spotkała się Kapituła Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Skupia przedstawicieli środowisk samorządowych, kościelnych oraz około pielgrzymkowych i turystycznych, zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem Pomorskiej Drogi i wsparciem dla korzystających z jej szlaku caminowiczów. Było obecnych 15 uczestników; najliczniej dopisali przedstawiciele Klubów Przyjaciół Drogi z Elbląga, Gdańska i Lęborka. Ale byli też przedstawiciele samorządowców na czele z Martą Chełkowską – dyrektorką Departamentu Turystyki w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, Alicją Zajączkowską – radną wojewódzką, przewodniczącą grupy sterującej projektu unijnego RECReate i Witoldem Namyślakiem – burmistrzem Lęborka. Środowisko kościelne reprezentował ks. Tomasz Syldatk – zastępca dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Pelplińskiej oraz o. Roman Zioła – kustosz sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Na podstawie m.in. zapisów w Akcie Europejskim św. Jana Pawła II z 1982 roku, wygłoszonego 35 lat temu w Santiago de Compostela, Listu duszpasterskiego biskupów Drogi świętego Jakuba w Hiszpanii z 1988 roku oraz współczesnego referatu dr Agnieszki Jaworskiej „Camino i chrześcijańska tożsamość Europy – kilka propozycji na przyszłość”, wygłoszonego  na Konferencji Jakubowej w Krakowie w  2015 roku rozmawiano przede wszystkim jak zapewnić/wesprzeć pielgrzymi charakter Drogi oraz jak wzmacniać kult św. Jakuba w środowiskach i miejscowościach znajdujących się na szlaku. Prezbiterzy wskazali na pułapki New Age, na które narażony jest caminowicz, wspólnie zastanawiano się jak skutecznie dotrzeć do księży i zachęcić ich do różnych form opieki duszpasterskiej. Dobre przykłady wskazał zarówno ks. Tomasz Syldatk, który został wyznaczony przez biskupa pelplińskiego ks. Ryszarda Kasynę na diecezjalnego asystenta ds. Camino, jak również Alicja Słyszewska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie, która zabiega o otwarcie Pelplińskiej i Człuchowskiej Drogi św. Jakuba, jako odnóg Drogi Pomorskiej. Uznano, że potrzeba czasu i bezpośrednich kontaktów oraz osobistego doświadczenia, aby przekonać innych do wciąż jeszcze w Polsce niszowego zjawiska kroczenia lokalnymi szlakami Camino.

Przedstawiciele Klubów Przyjaciół zwracali na potrzebę upowszechnienia w kościołach Ksiąg Pielgrzyma oraz wsparcia wydawania przez Katedrę św. Jakuba Apostoła w Szczecinie „od ręki” certyfikatów przejścia/przejechania rowerem wymaganego odcinka Drogi i nabożnego nawiedzenia Katedry. Księga Pielgrzyma jest już gotowa do wyłożenia w lęborskim sanktuarium a Lęborski Klub Przyjaciół chętnie udostępni jej wzór.

Problemem wciąż aktualnym jest utrzymanie  w dobrym stanie i uzupełnianie oznakowania. Wymaga to zachowania procedury uzgadniania z zarządcami dróg wejścia na szlak z pracami znakarskimi. Przykład dokonanej jesienią dewastacji oznakowania w Gdańsku pokazuje, że   trzeba dużo cierpliwości i wytrwałości, żeby oznakowanie odnowić w istniejących wcześniej miejscach. Zadania tego podjął się Gdański Klub Przyjaciół, a zapas samoprzylepnych muszli kupił Urząd Miejski w Lęborku. Uzgodniono również, że na stronie internetowej Pomorskiej Drogi zostanie wyeksponowana zakładka, w której można będzie zgłaszać uwagi dotyczące uzupełnienia oznakowania oraz  ewentualnej potrzeby zmiany przebiegu szlaku, bo np. wybudowano nowe przejście lub utwardzono alternatywną trasę. Dotyczy to również znakowania uzupełniających tras rowerowych dla caminowiczów.

Docelowo, po 2024 roku, gdy zakończy się okres opieki nad szlakiem przez partnerów związanych projektem unijnym RECReate, dotyczącym rewitalizacji europejskiego szlaku kulturowego, uznano że najlepszym rozwiązaniem będzie poszukanie operatora szlaku, reprezentującego wszystkie środowiska związane z opieką nad caminowiczami oraz porozumienie się z PTTK w zakresie utrzymania/renowacji oznakowania i infrastruktury.

Spotkanie prowadził Ryszard Wenta – przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba.

Serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za udział a Miastu Lębork za udostępnienie ratusza i przygotowany poczęstunek

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Mapy
Kurs e-learningowy
Pogoda
Gry i zabawy
Agencja Reklamowa MiroArt Strony www Słupsk
Loading..
użytkowników online: