Pomorska Droga św. Jakuba

Pomorska Droga św. Jakuba

RECReate - rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego
na obszarze Południowego Bałtyku

Strona projektu w języju Polskim Project site in English

Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Fundacja "Szczecińska"
Zapisz jako PDF
Zmień rozmiar tekstu

Fundacja „Szczecińska” została powołana do istnienia 28.05.2007 roku. Fundatorem - założycielem jest Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. Organy fundacji stanowią: Rada Fundacji – jako organ kontroli oraz Zarząd odpowiadający i reprezentujący Fundację na zewnątrz. 2008 roku sąd rejonowy w Szczecinie przyznaje Fundacji „Szczecińska” status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Misja

Celem Fundacji jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej,
 • pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

  Celem fundacji jest także:
 • propagowanie i organizowanie ruchów pielgrzymkowych;
 • szerzenie zasad wiary katolickiej;
 • promowanie dążeń ekumenicznych;
 • współpraca międzywyznaniowa;
 • działanie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Prowadzone działania

Szerokie spektrum działania fundacji nie zamyka grup dla których działalność jest prowadzona. Przede wszystkim jednak docieramy do młodych ludzi, zwłaszcza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Działanie w kierunku promocji wolontariatu, organizacji czasu wolnego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, promocji turystyki i sportu, edukacji.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Mapy
Kurs e-learningowy
Pogoda
Gry i zabawy
Agencja Reklamowa MiroArt Strony www Słupsk
Loading..
użytkowników online: